Encontrar un trabajo

GENERALITAT DE CATALUNYA

Subaltern/ Subalterna Centre Educatiu (rubÍ) (tarda/vespre)

€1,366

Subaltern/a per substitució (Disponibilitat immediata) a un centre educatiu al municipi de Rubí (horari de tarda/vespre). Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de proteccióa la infància i l’adolescència.
Les funcions d'aquest lloc de treball són: Vigilar les instal·lacions del centre; Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre; Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre; Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars; Atendre l’alumnat; Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu.

  • Experiència 1 mesos. 1 mes
  • PRIMERA ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDARIA AMB TÍTOL
  • estudis primaris complets - educació primària
  • català (parlat b2 - avançat, escrit b2 - avançat)

  • Contracte laboral temporal (1 mesos)
  • Jornada completa
  • Salari mensual brut 1366

Publicada el 2 de marzo de 2023

Finaliza el 31 de mayo de 2023

Este trabajo esta cerrado