PRÀCTIQUES RRHH

Descrição

Les tasques a desenvolupar són :

 • Donar suport en tot lo relacionat amb preparació, seguiment i tràmits propis de la gestió de l'administració de personal, com ara altes / baixes / modificacions al sistema red, elaboració dels contractes de treball, càlcul de nòmina i / o liquidacions, comunicacions Contrat , arxiu i documentació entre altres.
 • Donar suport a la selecció, entrevista telefònica, entrevista telemàtica i presencial.

Informações adicionais

Programa de treinamento

Aplicació dels coneixements de la carrera a l'àmbit laboral, treball en equip, gestió de conflictes, orientació al resultat, visió global dels procediments d'un departamento de recursos humans....

Requisitos

Cursos para esta vaga

 • Administración
 • ADMINISTRACIÓN
 • ADMINISTRACIÓN COMUNITARIA
 • Administración de Empresas
 • ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
 • Administración De Empresas Distancia
 • Administración de Recursos Humanos, Licenciatura
 • Economia e Gestão de Recursos Humanos, Mestrado
 • Especialización En Gestión De Recursos Humanos

Condições de trabalho

5€ - 6€

Remuneração anual bruta

Publicada el 8 de mayo de 2022

Finaliza el 18 de mayo de 2022

Técnico/a superior prevención de riesgos

Camionero/a - Conductor/a de camión - Transporte

Peón Fabrica / Заводський пішак

PERSONAL SERVEIS MANTENIMENT I NETEJA

Recepcionista de hotel - (Girona)

Operario/a en Riudellots de la Selva indefinido a tiempo completo en Inneria

Recepcionista

REPARTIDOR/A C + CAP RIUDELLOTS DE LA SELVA

OPERARIO/A INDUSTRIA CARNICA